Visuele identiteit voor Aan de Basis

Vorig jaar kreeg ik de vraag of ik voor de montessorischool in Veenendaal een nieuw logo wilde ontwerpen. Het karakter van de school, onderzoekend, nieuwsgierig, kwam in het bestaande logo niet goed naar voren. De enige voorwaarde die ik meekreeg was dat het bestaande logo terug te zien moest zijn in het nieuwe logo.

Het logo van Aan de Basis bestond uit drie taalsymbolen: een groen maantje (het voorzetsel: aan); een blauw driehoekje (het lidwoord, de) en een grote zwarte driehoek (het zelfstandig naamwoord, basis). Het logo gaf zo vorm aan de naam van de school: Aan de Basis. Om het ‘nieuwsgierige karakter’ van de school een plek te geven in het nieuwe logo keek ik opnieuw naar de taalsymbolen uit het Montessori-onderwijs. De rode cirkel is het symbool voor het werkwoord (doen, onderzoeken, actief) en staat tevens voor dynamiek. Dit leek mij de perfecte aanvulling op de solide basis van de andere symbolen.

Door de vier symbolen over elkaar heen te leggen, uitsnedes te maken en de elementen samen te vlechten ontstond een nieuw logo, helder & transparant, spannend (als een puzzel), en met een duidelijke link naar het voorgaande logo én het gedachtegoed van Maria Montessori.

Dankzij Mechteld kan onze school weer jaren vooruit met een nieuw logo en een compleet nieuwe huisstijl. Modern, kenmerkend, sprekend, creatief en heel passend bij de school. Zij heeft het karakter van de school kunnen vangen in dit logo, goed luisterend en inlevend in de vraag en de eigenheid. Maar ook na oplevering nog kritisch meekijkend ondersteund met aanbevelingen. Ook dat wordt zeer gewaardeerd. Een echt heel prettige samenwerking…. – René Derksen || Directeur Montessorischool Aan de Basis

ITEMS || Logo, posters, schoolkrant, kantoordrukwerk, mappen, website, advertenties, schoolgids